Brendan Ahn

Yi haƙuri, babu aiki samu. Don Allah ka yi kokarin daban-daban tace.